Kontaktne informacije:
Vodniški servis

 

Vrsta vodenja

 

Trajanje

 

 

Cena vodenja

 

Lokalno

 

do 3 ure

 

 

90 EUR

 

Poldnevno

 

do 5 ur

 

 

130 EUR

 

Celodnevno

 

do 10 ur

 

 

190 EUR

 

Večdnevno

 

do 12 ur

 

210 EUR / dan

 

 

Cene veljajo v primeru da vodnik začne in konča vodenje v občini Koper. Če se vodenje začne ali konča v drugem kraju, se dodatno obračunajo stroški prevoza vodnika.

 

Za prevoz vodnika do krajev izven občine Koper se dodatno zaračunajo prevozni stroški po naslednjih tarifah (DDV je vključen):

- Izola, Portorož in Piran: 20 EUR

- Kozina in Trst: 30 EUR

- Sežana, Lipica in Umag: 40 EUR

- Postojna, Poreč, Letališče Trst: 60 EUR

- Ljubljana, Gorica, Pula, Opatija, Rijeka: 70 EUR

- Bled: 80 EUR

- Benetke, Zagreb, Maribor: 120 EUR

- prevozni stroški do/iz krajev, ki niso navedi: na vprašanje

 

Vodenje lahko organiziramo tudi druge destinacije: Istrsko podeželje, Brkine, Kras, Goriška brda, Bohinj, Ptuj, Oglej, Benetke, Plitvička jezera, …

Vodenje se lahko izvaja v sledečih jezikih: slovenščina, srbo-hrvaščina, italijanščina, angleščina, nemščina, francoščina, ruščina in španščina.

 

Splošni pogoji za opravljanje storitev vodenja:

Vsi vodniki izpolnjujejo pogoje, ki jih določa Zakon o spodbujanju razvoja turizma.

Naročilo vodenja mora biti izvajalcu podano pisno (E-mail) vsaj 24 ur pred začetkom vodenja in mora vsebovati: ime naročnika, datum vodenja, uro odhoda, zbirno mesto, vrsto vodenja, jezik vodenja, ime skupine, kontakt predstavnika skupine, število oseb, opis storitve, spremljajoče priloge in morebitne ostale zahtevane podatke.

Sprejem in potrditev naročila po Splošnih pogojih velja, kot medsebojna pogodba med izvajalcem in naročnikom in je zavezujoča za obe strani. Naročnik se obvezuje, da se bo ravnal v skladu s Splošnimi pogoji, izvajalec pa se obvezuje, da bo opravil naročeno vodenje pod enakimi pogoji.

Obveznost plačila opravljenih storitev na podlagi naročilnice/voucherja in izdanega računa redni naročniki poravnajo v roku 8 dni od opravljene storitve. Občasni naročniki poravnajo obveznost plačila v višini 100% pred pričetkom naročene storitve.

Odpoved naročenih in že potrjenih storitev vodenja v roku 12 do 24 ur pred pričetkom opravljanja storitev se zaračuna 50% od dogovorjene cene. Odpoved manj kot 12 ur pred pričetkom opravljanja storitev ali „no show“ se zaračuna 100% dogovorjenega zneska.

En vodnik – ena skupina. Za skupino se šteje maksimalno število sedežev avtobusnega prevoza ali 50 oseb pri drugih prevozih. V primeru, da en vodnik vodi dve skupini ali več kot 50 oseb naenkrat, se obračuna 50% dodatek od dogovorjene cene.

Poldnevno vodenje traja najpozneje do 14. ure oz. se ne prične pred 13.uro. V nasprotnem primeru se storitev obračuna kot celodnevno vodenje.

Zamuda pri prihodu skupine na dogovorjeno mesto se zaračuna 10 EUR na vsako začeto uro čakanja. V primeru, da skupina zamude ne javi vodniku do dogovorjene ure prihoda, je vodnik dolžan čakati skupino še 30 minut po napovedani uri prihoda.

Vodnik nastopa v imenu naročnika in mu pripadajo enake ugodnosti kot skupini ki jo vodi (prevoz, hrana, nočitev,…) ter povračilo vseh izrednih stroškov, ki bi morebiti nastali v času vodenja.

Vodnik ni dolžan plačevati za naročnika nobenih storitev (cestnine, vstopnine,…) razen v primeru, da je tako predhodno dogovorjeno.

Naročnik po potrditvi naročila izvajalcu pošlje naročilnico/voucher, ki služi kot podlaga za izstavitev računa. Izvajalec po prejemu naročilnice/voucherja naročniku posreduje kontaktno številko vodnika in morebitna navodila.

Reklamacije na delo vodnika lahko poda naročnik ali skupina v roku 8 dni od opravljene storitve. Reklamacija mora biti podana pisno in mora vsebovati vse bistvene elemente (datum, opis relacije, naslov, podpis, …)

Naročilo vodenja na osnovi Splošnih pogojih za opravljanje storitev in cenika vodniških storitev pomeni, da je naročnik seznanjen s Splošnimi pogoji in cenikom ter da se z njimi v celoti strinja.

 

Koper, 01.03.2019                                                                              Istranka d.o.o.